8.18.2011

ini cuma pikiran random

kenapa ya kebanyakan lagu itu tentang ibu?
bapak ga kalah jauh hebat lho..

No comments:

Post a Comment